Centrum Medyczne Remedium

Zapytanie ofertowe – projekt budowlano technologiczny

Dzień dobry,

Jesteśmy liderem rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków w kraju. Kluczowymi partnerami są dla nas niezależni aptekarze, których uznajemy za fundament rozwoju i stabilności rynku aptecznego.

Wspieramy ich w codziennym prowadzeniu aptek, dostarczając narzędzi do budowania konkurencyjności i rentowności.

W sposób synergiczny rozwijamy obszar pacjencki – m.in. sieć przychodni lekarskich i ośrodki badań klinicznych.

Aktualnie poszukujemy dostawcy, który wykona dla nas projekt w związku z potrzebą wykonania prac remontowych w placówce CM Remedium w Łodzi (której jesteśmy właścicielem), w ramach projektu „Dostępność Plus”

W imieniu Grupy Neuca SA zwracam się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie opracowania projektowego budowlanego i wykonawczego wielobranżowego z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem.

1. Specyfikacja zapytania

Zakres:

Zaprojektowanie wejść do obiektu z wymianą drzwi na otwierane automatycznie, remont przychodni wraz z częścią recepcji celem dostosowania do standardu dostępności, wykonania naświetli w dachu dla pomieszczeń znajdujących się w części za korytarzem pozbawionych światła dziennego i w korytarzu, wykonanie projektu remontu budowlanego i oświetlenia pomieszczeń przychodni celem dostosowania ich do standardu dostępności

zaprojektowanie widocznych wejść na elewacji

modernizację korytarzy wraz z relokacją ścian i celem doprowadzenia do zgodności z przepisami ppoż.

Projekty uzgodnić z właściwymi rzeczoznawcami

Projekty realizować w oparciu o standard dostępność +

Dokonanie stosowanego zgłoszenia w miejscowym WAB

Dokumenty do przekazania Inwestorowi po zakończeniu zadania:

PROJEKT BUDOWLANY (O ILE NIEZBĘDNY DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI) I WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY

WYKONANIE KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO I PRZEDMIARÓW

CAŁOŚĆ w 3egz. papierowych i wersji elektronicznej PDF I EDYTOWALNEJ

W przypadku pytań o kwestie merytoryczne bardzo proszę o kontakt z Wojciechem Białczykiem, tel. 789 216 878 adres mail: wojciech.bialczyk@neuca.pl

2. Lokalizacja : Łódź, ul Dąbrowskiego 15

3. W ofercie proszę zawrzeć:

  • ceny netto,
  • termin realizacji,
  • warunki płatności.

Informację o chęci wzięcia udziału w postępowaniu proszę przesłać do 14.12.2021 r.

W związku z zapytaniami oferentów pojawiającymi się w związku z przedmiotowym ogłoszeniem, dotyczącymi między innymi sposobu złożenia oferty, wydłużamy termin składania ofert do dnia 05 stycznia 2022  do godziny 18.00.

Jednocześnie informujemy, iż oferty można składać:

  • osobiście w siedzibie Centrum Medycznego Remedium sp. z o.o., pod adresem ul. Dąbrowskiego 15B, 93-177 Łódź, Oferta do zapytania ofertowego projekt budowlano-technologiczny, lub
  • drogą pocztową pod adres: Centrum Medyczne Remedium sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 15B, 93-177 Łódź z dopiskiem na kopercie: Oferta do zapytania ofertowego projekt budowlano-technologiczny, lub
  • drogą mailową pod adres: anna.welter@neuca.pl z dopiskiem w tytule wiadomości Oferta do zapytania ofertowego projekt budowlano-technologiczny.