Centrum Medyczne Remedium

Medycyny pracy

Właściwa opieka medyczna i dbałość o dopełnienie obowiązku przeprowadzenia badań profilaktycznych istotnie zmniejsza procent zwolnień chorobowych pracowników, co sprzyja większej stabilności firmy i jej wydajności. Przedsiębiorstwom proponujemy pakiety medyczne dla pracowników oraz pełen zakres badań w ramach medycyny pracy.:

 • Badania profilaktyczne pracowników:
  • Badania wstępne – wykonuje się przed zatrudnieniem, w przypadku zmiany stanowiska pracy lub zaistnienia nowych, potencjalnie szkodliwych czynników.
  • Badania okresowe – przeznaczone są dla pracowników, których zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy traci ważność.
  • Badania kontrolne – obowiązkowi tych badań podlega każdy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.
 • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – badaniom tym podlegają osoby mające kontakt z żywnością oraz wykonujące zawód, w którym możliwe jest przeniesienie zakażenia na inne osoby.
 • Badania dla kierowców – przeprowadzamy zarówno badania lekarskie, jak i psychologiczne kierowców wszystkich kategorii oraz kandydatów na kierowców w jednym miejscu i w ciągu jednego dnia (szczegóły…).
 • Orzecznictwo psychologiczne – oferujemy usługi z zakresu psychologii dedykowane dla stanowisk pracy wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Przedsiębiorstwom oferujemy:

 • szybką i profesjonalną obsługę pracowników kierowanych na badania,
 • harmonogram wizyt, mający na celu skrócenie nieobecności pracownika do minimum,
 • monitorowanie terminu ważności zaświadczeń zdolności do pracy pracowników,
 • uczestnictwo lekarza orzecznika w komisjach BHP,
 • konkurencyjne ceny i dogodną formę rozliczeń.

Nasz personel

dr Jadwiga Kosowska-Bąk
lekarz medycyny pracy
uprawniony do badań kierowców

dr Radosław Cichecki
lekarz medycyny pracy
uprawniony do badań kierowców