Centrum Medyczne Remedium

Niezbędnik pacjenta

Dokumentacja medyczna

Pacjent, osoba przez niego upoważniona lub przedstawiciel ustawowy ma prawo do otrzymania wyciągu, kopii lub odpisu dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta.

Wydanie dokumentacji następuje na wniosek uprawnionego i za odpłatnością. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Centrum Medyczne Remedium pobiera opłatę:

  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 9,68 zł
  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,34 zł
  • za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dok. medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,94 zł

Wniosek o wydanie dokumentacji dostępny w rejestracji lub w wersji do wydruku poniżej:

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej