Centrum Medyczne Remedium

Pracownia psychologiczna

Pracownia oferuje usługi z zakresu orzecznictwa psychologii pracy. Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do przeprowadzania badań psychologicznych, badań psychotechnicznych oraz wystawiania orzeczeń i opinii.

Dysponujemy gabinetem badań grupowych i aparaturowych. Wykonujemy badania psychologiczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, które umożliwiają w sposób rzetelny i obiektywny dokonać oceny predyspozycji kierowców oraz osób posługujących się samochodem służbowym.

Czas badania psychologicznego w zależności od tempa pracy badanego wynosi od 1 do 1,5 godziny.

Badania kierowców

 • kandydatów na kierowców wszystkich kategorii
 • kierowców prowadzących samochody służbowe
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów
 • kierowców po zatrzymaniu prawo jazdy przez Policję (punkty karne, po spożyciu alkoholu, po wypadku)

Badania operatorów

 • ciężkiego sprzętu budowlanego i zmechanizowanego: żurawi, dźwigów, spycharek, koparek i maszyn drogowych
 • wózków widłowych i akumulatorowych
 • suwnic, podnośników, platform hydraulicznych
 • maszyn ciśnieniowych
 • osób wykonujących pracę na wiaduktach, mostach, wieżach
 • osób wykonujących pracę na wysokościach

Inne badania psychotechniczne

 • osób ubiegających się o pozwolenie na broń myśliwską i sportową
 • osób ubiegających się o licencje pracownika ochrony
 • osób ubiegających się o licencje pracownika zabezpieczenia technicznego
 • kandydatów na objęcie stanowiska sędziego, prokuratora, kuratora sądowego
 • inspektorów i kandydatów na inspektorów ruchu drogowego
 • detektywów i kandydatów na detektywów
 • osób zatrudnionych przy wytwarzaniu, obrocie bronią i materiałami niebezpiecznymi

Jak wygląda badanie psychologiczne kierowcy?

Badanie psychologiczne rozpoczyna się od wypełnienia ankiety, a następnie testów psychologicznych. W tej części badań psycholog diagnozuje: cechy osobowości, temperament, intelekt oraz podzielność uwagi.

Następnie wykonujemy badania aparaturowe, które obejmują widzenie stereoskopowe, szybkość adaptacji wzroku do ciemności, dolny próg wrażliwości po olśnieniu, czas reakcji, ocenę prędkości przez badanego oraz w razie potrzeb innych funkcji.

Po przeprowadzeniu pomiarów i obliczeniu wyników odbywa się rozmowa psychologa z osobą badaną. W rozmowie informuje się o diagnozie i decyzji. Rozmowa ta pełni też funkcje psychoedukacyjną ,aby badany miał możliwość korygowania swoich zachowań w ruchu drogowym w kierunku poprawy i kształtowania postaw współdziałania z innymi użytkownikami drogi.

Nasz personel

mgr Śmiechowicz Anna
psycholog uprawniony do badań kierowców