Centrum Medyczne Remedium

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta dotyczą każdej osoby korzystającej ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych zarówno ze środków publicznych, jak i z usług medycznych sektora prywatnego.

Ze wszystkimi prawami pacjenta można zapoznać się na stronie http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/.

Szczegółowych informacji o prawach pacjenta udziela Rzecznik Praw Pacjenta http://www.bpp.gov.pl.