Centrum Medyczne Remedium

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

I. Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

Placówka medyczna Centrum Medyczne Remedium jest przystosowana do przyjęcia pacjentów mających trudności w poruszaniu się poprzez:

 1. zapewnienie przy wejściu głównym i od strony wejścia do pediatry bezproblemowego wejścia do przychodni – bez barier architektonicznych;
 2. przystosowanie drzwi wejściowych, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego – drzwi automatyczne przesuwne;
 3. przy wejściu głównym do przychodni znajduje się wózek inwalidzki z którego mogą korzystać pacjenci przychodni mający trudności w poruszaniu się;
 4. zapewnienie na parterze, w obrębie poradni specjalistycznych toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 5. zapewnienie/wydzielenie dwóch miejsc postojowych przed przychodnią (z prawej oraz lewej strony parkingu) przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych;
 6. w gabinetach POZ znajdują się leżanki z możliwością regulacji wysokości pilotem;
 7. główna lada recepcyjna dostosowana do potrzeb pacjentów poruszających się na wózku inwalidzkim;
 8. w punkcie pobrań znajduje się fotel z elektryczną regulacją wysokości oparcia i siedziska;
 9. kolorystyka ścian pomieszczeń w przychodni zapewnia wartość współczynnika odbicia światła na poziomie min. 50 – 60 %;
 10. możliwość zarejestrowania się na wizytę osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, poprzez Internet: https://moj.swiatzdrowia.pl/UmowWizyteLubZamowRecepte/UmowLubZamow
  lub telefonicznie: /42/ 230 91 28.

II. Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących:

 1. w rejestracji głównej zamontowana została i dostępna jest dla pacjentów słabosłyszących pętla indukcyjna.

III. Informacja dla osób niewidomych i słabowidzących:

 1. na korytarzu zamontowane są listwy liniowe ułatwiające poruszanie się osób słabowidzących;
 2. przy klamkach do wszystkich gabinetów znajdujących się na terenie przychodni zostały zamontowane tabliczki z alfabetem Braille’a;
 3. w rejestracji głównej znajduje się lupa elektroniczna do czytania tekstu dla pacjentów słabowidzących.

IV. Informacja dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną:

 1. przejrzysta organizacja przestrzeni budynku.

V. Informacja dla osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi:

 1. w toalecie dla pacjentów niepełnosprawnych znajduje się przewijak dla dzieci;
 2. w części pediatrycznej przychodni na korytarzu znajduje się wolnostojący przewijak dla dzieci.