Centrum Medyczne Remedium

Podstawowa opieka zdrowotna

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej zapewniamy Państwu bezpłatną opiekę (finansowaną przez NFZ) w zakresie:

 • lekarza rodzinnego, pediatry, internisty

 • pielęgniarki

 • położnej

Świadczenia są udzielane po uprzednim złożeniu deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej na miejscu w naszej przychodni. Nie ma konieczności zgłaszania takiej informacji w dotychczasowej przychodni.

Pacjent ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż 3 razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Druk deklaracji jest dostępny w rejestracji naszej poradni.

Poradnia POZ działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Porady udzielane są na miejscu w przychodni lub – w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – w trakcie wizyt domowych zgodnie z harmonogramem pracy poradni.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

lekarz z rodziną

Deklaracje w wersji gotowej do druku dostępne w pliku poniżej

DEKLARACJA WYBORU – lekarz

DEKLARACJA WYBORU – pielęgniarka

DEKLARACJA WYBORU – położna

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in.:

 • badania i porady lekarskie bezpłatne badania diagnostyczne – decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz. Badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni (RTG, USG) lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ. Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolna placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ
 • obowiązkowe szczepienia ochronne
 • transport sanitarny – w razie konieczności przewiezienia pacjenta ( z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne
 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ. Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne traci ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane w placówce realizującej świadczenia rehabilitacyjne w ciągu 30 dni od daty wystawienia
 • zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta – w gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany
 • skierowania do opieki długoterminowej
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ)
 • recepty na leki – lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii
 • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego – jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów NFZ

Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę

Pielęgniarka POZ obejmuje kompleksową opieką pacjenta, jego rodzinę i środowisko oraz wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. Wykonuje zadania w zakresie profilaktyki i edukacji oraz świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru pielęgniarki POZ, przysługują m.in.:

 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet
 • płukanie pęcherza
 • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem
 • zdejmowanie szwów
 • wykonywanie inhalacji
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna
 • stawianie baniek

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów NFZ

Zakres opieki sprawowanej przez położną

Położna POZ sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem. 

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru położnej POZ, przysługują m.in.:

 • opieka nad kobietą w ciąży, także edukacja kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowanie kobiety do porodu, także do porodu rodzinnego. Począwszy od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, położna prowadzi edukację przedporodową z częstotliwością nie większą niż:
  • 1 raz w tygodniu w okresie od 21. do 31. tygodnia ciąży,
  • 2 razy w tygodniu w okresie od 32. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania
 • opieka nad matką i noworodkiem – po porodzie położna opiekuje się kobietą w okresie połogu (czyli do 42. dnia po porodzie) i noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Położna zobowiązana jest do co najmniej 4 a maksymalnie 6 wizyt patronażowych w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych. Pierwsza wizyta odbywa się w ciągu 48 godzin od powrotu matki z dzieckiem ze szpitala do domu.
 • opieka nad kobietą po operacji – położna opiekuje się także kobietami po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej. Skierowanie na podstawie którego położna obejmuje pacjentkę opieką wydaje lekarz z oddziału, na którym była operowana.
 • opieka nad kobietą w okresie menopauzy – Menopauza to dla wielu kobiet czas specyficznych dolegliwości ginekologicznych i psychicznych. Do położnej mogą zgłaszać się wszystkie pacjentki, które mają wątpliwości dotyczące samopoczucia i stanu zdrowia w tym okresie. Położna powinna przypominać kobietom o dostępnych dla nich programach profilaktycznych i konieczności profilaktyki nowotworów, badać piersi i uczyć samobadania.
 • profilaktyka – w zakresie działalności profilaktycznej, oprócz edukacji przedporodowej, do zadań położnej należą m.in.:
  • edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety,
  • poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu,
  • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia,
  • poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią,
  • edukacja i udzielanie porad w zakresie powrotu do płodności po porodzie, metod regulacji płodności,
  • profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii położniczych,
  • edukacja kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego – położne powinny przypominać pacjentkom o badaniach profilaktycznych: mammografii i cytologii,
  • edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową,

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów NFZ

Nasz personel

dr Wojciech Leo
lekarz internista

dr Tomašević Dobrivoje
lekarz medycyny

dr Beata Bylińska
specjalista medycyny rodzinnej

dr Klaudiusz Grabuś
lekarz medycyny

dr Katarzyna Makowska
lekarz medycyny

dr Daria Skuza-Drożdżowska
lekarz medycyny

dr Katarzyna Wojtasik-Andrzejewska
lekarz medycyny

dr Michał Wojtyś
specjalista medycyny rodzinnej

dr Ćwiertniewski Jacek
lekarz pediatra

dr Pałczyńska Magdalena
lekarz pediatra

dr Elżbieta Plewińska
lekarz pediatra