Centrum Medyczne Remedium

Przebieg badań profilaktycznych

  1. Pracodawca wystawia skierowanie na badania profilaktyczne do Centrum Medycznego Remedium na druku, który jest dostępny w rejestracji lub do pobrania z naszej strony internetowej.
  2. Pracownik umawiając się telefonicznie na wizytę powinien posiadać wypełnione skierowanie, które zawiera informacje ułatwiające umówienie się i wykonanie wszystkich badań w jednym dniu.
  3. Pracownik zgłasza się na wyznaczoną wizytę z oryginałem skierowania i dokumentem tożsamości do rejestracji w celu założenia karty badań profilaktycznych.
  4. Pracownik po wykonaniu wszystkich zleconych badań zgodnie z charakterystyką stanowiska pracy otrzymuje od lekarza medycyny pracy orzeczenie w dwóch egzemplarzach: dla Pracodawcy i Pracownika.
  5. Pracodawca lub Pracownik może odwołać się od treści orzeczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty otrzymania tego orzeczenia. Szczegółowa informacja dotycząca odwołania znajduje się w treści pouczenia na „Orzeczeniu lekarskim”.