Centrum Medyczne Remedium

Projekt w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013

Mamy przyjemność poinformować, że w Centrum Medycznym Remedium zrealizowano projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pt:

„Wzrost konkurencyjności spółki REMEDIUM poprzez rozszerzenie oferty o nowe usługi oraz usprawnienie funkcjonowania przychodni”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Nazwa Beneficjenta: „REMEDIUM” – Tułaczyńska, Matusiak spółka jawna
Całkowita wartość projektu: 499 956,00 PLN
Kwota dofinansowania: 297 573,60 PLN
w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 148 786,80 PLN

Opis projektu:

W ramach projektu zakupiono innowacyjne urządzenia, które pozwoliły na wprowadzenie na rynek nowych usług medycznych oraz przeprowadzono działania modernizacyjne prowadzące do zasadniczych zmian sposobu świadczenia usług. Są to inwestycje umożliwiające informatyzację pracy przychodni i zmianę dotychczasowego sposobu świadczenia usług, w szczególności w zakresie sposobu obsługi pacjenta. W ramach tego działania przychodnia została wyposażona w sprzęt umożliwiający wdrożenie innowacyjnego systemu wspomagającego pracę przychodni, co znacząco wpłynęło na zmianę organizacji pracy przychodni, podniesienie jakości świadczonych usług i usprawnienie obsługi pacjenta. Nowy system umożliwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, co ułatwia także lekarzom na śledzenie historii leczenia. System ten usprawnia również obsługę pacjenta dając możliwość rejestracji na wizytę on-line.

Odsyłacze:

fundusze europejskie